Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében

A Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum biztosított teret az Örökségünk őrei program első ízben megszervezett szórványdöntőjének, melyen a Brassói Áprily Lajos Főgimnázium, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és iskolánk diákjai mutatták be az általuk örökbefogadott műemléket. A Navracsics Tibor európai uniós biztos fővédnöksége alatt zajló vetélkedőn a fiatalok ismét nagyfokú kreativitásról, lelkesedésről tettek tanúságot.

A rendezvényen elsőként a házigazdák: Kocsis Attila-Levente iskolaigazgató, illetve Kun-Gazda Kinga Viola tanárnő, az örökségőrző program helyi koordinátora köszöntötte a jelenlévőket, örömmel nyugtázva, hogy a dévai magyar iskolaközpont hat esztendővel ezelőtt elsőként kapcsolódott be az RMDSZ kulturális főosztálya által meghirdetett örökségőrző programba, és diákjai azóta is kitartóan kutatják, népszerűsítik a térség épített örökségét. – Az első esztendőben hét csapat indult a vetélkedőn és az évek során körülbelül 250 diákunk kapcsolódott be e tevékenységbe, mintegy 14 műemléket fogadva örökbe – fogalmazott Kocsis Attila-Levente iskolaigazgató.

A fiatalok munkáját rendkívül nagyra értékelte Winkler Gyula EP-képviselő, a program egyik kezdeményezője és fő támogatója, aki évről évre brüsszeli tanulmányi kirándulásra hívja meg a nyertes csapatokat. – Nagyon fontos, hogy fiataljaink megismerjék a magyar épített örökséget, a kultúránkról, múltunkról tanúskodó műemlékeket. (...) A hat esztendeje elindított örökségőrző program rávezeti fiataljainkat, hogy az identitások egymásra épülő rétegei között egyformán értékes a helyi identitástudat, a tágasabb nemzeti kötődés és mellettük a nagyon tágas európai szint. Ezek nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítő módon jönnek létre. Páratlanul gazdag erdélyi magyar épített örökségünk nemcsak nekünk fontos, hanem Európát is gazdagítja, hozzájárul az Unió sokszínűségéhez. 2018-ban, a kulturális örökség európai évében az Örökségünk Őrei mutatják meg, hogy mit adtunk mi Európának az elmúlt ezer évben – fogalmazott Winkler Gyula európai parlamenti képviselő. Elmondta továbbá: a mozgalommá nőtt örökségőrző program idén mennyiségi és minőségi átalakuláson ment át, hiszen bekapcsolódott a tevékenységbe a Maros megyei diákság is, a szórványbeli csapatok számára pedig a megyei döntőkön túl egy térségi bemutatkozási lehetőséget, megmérettetést is szerveztek, annak érdekében, hogy megismerjék egymás munkáját, tovább bővítsék a műemlékek népszerűsítésére használt eszköztárukat.

Utóbbiban idén sem volt hiány: a dévai bemutatkozások alkalmával kiderült, a diákok írott és elektronikus sajtóban, közösségi oldalakon és saját honlap szerkesztésével, nyomtatott szórólapokkal, naptárakkal széles körben ismertették védenceiket. És ahol erre lehetőség volt, igyekeztek be is lakni az épületeket, vagy legalább takarítás, közmunka szintjén hozzájárulni az épület és környezete állapotának javításához.

– A kulturális örökségnek csak akkor van jövője, ha megengedjük a fiataljainknak, hogy saját képükre, saját elképzelésükre formálják, alakítsák műemlékeinket. Nagyon fontos az, hogy a diákok saját maguk fedezzék fel, lakják be, ismerjék meg épített örökségünk kincseit – emelte ki Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, az Örökségünk Őrei mozgalom kezdeményezője, aki szintén fontosnak tartotta, hogy személyesen kísérje figyelemmel a diákok munkáját.

Elsőként a Brassói Áprily Lajos Főgimnázium csapata mutatkozott be, akik az 1780-as években épült helybeli magyar evangélikus-lutheránus templomot fogadták örökbe, mely 1886-ban helyszíneként szolgált az önálló erdélyi magyar evangélikus egyházmegye megalakulását kimondó konventnek. A brassói diákok elmondták: azért esett választásuk e műemlékre, mert bár jelenleg is 2400 lelket számlál az itteni gyülekezet, maga a templom kevésbé ismert a térségben. – Azt reméltük, hogy e kis templom körüli tevékenykedésünk csapattá forraszt bennünket és ez így is történt, részesei vagyunk az itt zajló kórusnak, néptáncoktatásnak – számolt be Orbán Kincső Katalin, a brassói csapat tagja. Társaival ötletes színpadi játékkal mutatták be a templom és a brassói magyar evangélikusok történetét a reformációtól napjainkig.

A nagyenyedi diákok a kollégium tőszomszédságában álló várat fogadták örökbe, ennek történetét kutatták lelkesen könyvtárban, levéltárban, a helyi lelkész támogatásával. – Talán a legérdekesebb, amit megtudtunk a várbeli céhek által felépített bástyájáról, hogy miután ezek elvesztették hadászati szerepüket, a lakosság a húsféléket tárolta bennük – mesélte a bemutatkozásukat követően Gudor Noémi, enyedi diák. A nagyszerűen összeállított műsorukban azonban ennél jóval többet mondtak el a nagyenyedi várról, annak történelmi, lélektani szerepéről. Utóbbit az Egri csillagok musical „Holdfogyatkozás” című dalára előadott táncjátékkal jelenítették meg a diákok, akiknek pólójukon is Gárdonyi-idézet szerepelt: a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.

A dévai diákok bő egy esztendeje fogadták örökbe a marosnémeti Gyulay-kastélyt, ahol az elmúlt hónapokban gyakran segédkeztek rendezvényszervezés vagy kerttakarítás alkalmával. És közben kitartóan népszerűsítették védencüket nyomtatott és elektronikus formában. A szórványdöntő alkalmával a Gyulay-kastélyhoz fűződő történetet jelenítettek meg: az ehhez tartozó birtokon álló református templom tetejére feltett ércgömb avatását, melyen a korabeli helyi előkelőségeket látta vendégül a kastélytulajdonos. A jól dokumentált jelenet felvezetőjeként pedig a kastély hajdani vendégei által írott verseket felolvasva vezettek végig virtuálisan a marosnémeti birtokon. – A dévai Bethlen-kastélyban székelő múzeumban akadtunk rá az In memoriam címet viselő kötetre, melybe gr. Kuun Gézáné összegyűjtötte mindazokat a verseket, melyeket a kastély látogatói írtak az idők folyamán – magyarázta a csapat egyik tagja, Szász-Barra Boglárka.

A tartalmas bemutatók nyomán a zsűrinek ismét nehéz volt a döntés. Doboly Izabella, a MIÉRT képviselője, Ferencz Irma, a Brassói Áprily Lajos Főgimnázium aligazgatója, Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, Szász Enikő, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének küldötte, Turzai Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium képviselője és Vlaic Ágnes, a Téglás Gábor Elméleti Líceum küldötte alapos tanácskozás során, szigorú kritériumok mentén hozták meg döntésüket.

Ennek értelmében első helyezést nyert a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium csapata, amelynek tagjai a Winkler Gyula EP-képviselő által felajánlott brüsszeli tanulmányúton vehetnek majd részt szeptember 24–26. között. Második helyezést ért el a Brassói Áprily Lajos Főgimnázium csapata, amelynek tagjai a Communitas Alapítvány jóvoltából nyáron a Bölcs diákok táborba mehetnek. Ugyancsak az Alapítvány által felajánlott könyvcsomagban pedig a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum diákcsapata részesült. A második és harmadik helyezettek meghívást kaptak továbbá a kalotaszentkirályi örökségőrző táborba is, a nagyenyedi nyertes csapat pedig a marosvásárhelyi és a Kolozs megyei döntő nyerteseivel együtt az Európai Parlamentben is bemutathatja tevékenységét és ott népszerűsítheti az örökbefogadott műemlékeket.

A Déván megszervezett szórványdöntőt a helybeli magyar oktatási központ Dalos pacsirták kórusának előadása foglalta keretbe. Köszöntőként felcsendült a Téglás-himnusz, majd a zsűrizés ideje alatt magyar népdalokat és a Pál utcai fiúk musical slágerré lett dalát adták elő, megerősítve az örökségőrző diáktársak lelkében: nekünk ez a hazánk!