Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Óvónők

Menjünk az  oviba!

Az óvodába járás a legtöbb szülőnek és gyereknek az első olyan élmény, amikor a kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, új közösségbe illeszkedik be. A beilleszkedés kinél több, kinél kevesebb időt vesz igénybe, de ez nem jelenti azt, hogy a gyorsaság bármit is számítana. Gyermekeknek és szülőknek egyaránt nagy változás az alkalmazkodás az új környezethez, az eligazodás az óvodában, illetve ismerkedés az óvónőkkel. Természetes, hogy minden szülő izgul a gyermekéért, hiszen nem mindegy, hogy milyenek az első benyomások, élmények, miként alakul a gyermek érzelmi kötődése óvónőjéhez, társaihoz. Nevelési programunkat ajánljuk mindazon szülőknek, akiknek fontos, hogy gyermekeik derűs óvodai légkörben, biztonságos körülmények között fejlődjenek, és kibontakoztathassák személyiségüket.

Óvodánk bemutatása

Óvónők

Déván 1989-ig, illetve 1990-ig, nem működött önálló óvoda, ahol magyar nyelvű oktatás lett volna. A 6-os Számú Óvoda keretén belül működött 2 magyar csoport. Az 1989-es változások következtében egyre nagyobb érdeklődést tanúsított a magyar közösség egy magyar nyelvű óvoda létrehozása iránt. Ennek érdekében szükségesnek tartottuk egy olyan épület megszerzését, amelyik a város minden részéről könnyen megközelíthető és megfelel a szülők elvárásainak.

Kitartó utánjárás eredményeképpen meg is találtuk a megfelelő épületet, melynek eredeti rendeltetése lakóház volt és a December 22. út, 69-es szám alatt volt található. Ahhoz, hogy új rendeltetésének megfeleljen, szükség volt az átalakítására és renoválására.  Ez meg is történt a szülői közösség áldozatos munkája által, illetve a református és a római katolikus egyházközségek, valamint a gyulafehérvári főegyházmegye dévai illetőségű Caritas szervezetének segítségével.

1990 őszén, az új tanév kezdetén, az óvoda 114 magyar gyermekkel indult, három csoportra osztva, melyeket 3 szakképzett óvónő vezetett. Habár az utóbbi években a magyar gyerekek száma csökkent, az óvoda működéséhez szükséges gyereklétszámot az óvónők áldozatos munkája által mindig sikerül biztosítani. Név szerint a három I-s fokozatú óvónő a következő: Mazilu Gizella igazgató-óvónő, Reiss Erzsébet óvónő, Bucătaru Anna - óvónő.

ÓvónőkA 2006-2007-es tanév kezdetével, a tanügyi intézmények újraszervezése következtében, a magyar óvoda csatlakozott a Téglás Gábor Iskolaközponthoz és mind a három csoport átköltözött az új épületbe. Az óvónők és az intézmény vezetősége komoly erőfeszítéseket tett, hogy az új helyiségeket, termeket, befogadó, meleg nevelési környezetté változtassák, amely megfelel 76 óvodás harmonikus fejlődésének.

A szülők további segítségének köszönhetően működik a délutáni program, amely biztosítja a gyermekek számára az ebédet, az alvást/pihenést, a kiegészítő foglalkozást, valamint szórakoztató, kikapcsolódást biztosító tevékenységeket is.

A 2012-2013-as tanévben ők vigyáznak gyermekeinkre: Mazilu Gizella- kis csoport, Reiss Erzsébet - nagycsoport, Bucătaru Anna- középső csoport , Küsmödi Csilla – nagycsoport, Sólyom Enikő kiscsoport, Papp Szidónia a délutáni foglalkozásokat vezeti.